Fett kveler flått og kan få den til å tømme mageinnholdet inn i huden din. Det kan øke faren for borreliose. Fjern heller flått med en smal pinsett eller med neglene. Grip fatt i flåttens hode nærmest huden, og trekk den rett ut uten å dreie den rundt.

Nei. Flåtten kan overleve i minusgrader i kortere perioder. Flåtten blir drept av høy varme og tørke. Hvis du vil drepe flått på klær, bør du henge dem ut i sola eller vaske dem på 60 grader.

Flått som biter seg fast i huden bør fjernes så fort som mulig for å unngå risikoen for å bli smittet med borrelia-bakterien eller TBE-viruset. I motsetning til borrelia-bakterien som overføres fra flåttens mage til deg på omtrent 24 timer, kan TBE-viruset som finnes i spyttkjertlene til flåtten overføres umiddelbart etter flåttbitt. Det er derfor viktig å følge med på bittstedet og kontakte lege dersom du får et rødlig utslett rundt bittstedet eller andre symptomer etter flåttbitt. Du kan også få råd om hvordan du kan forebygge TBE ved å snakke med din lege, en reiseklinikk eller et apotek.

Flåtten er ganske så hardfør. Tester har vist at flåtten overlever så lave temperaturen som mellom minus 4 til minus 13 grader.

Flått kan ikke hoppe, men sitter i vegetasjonen og venter på et forbipasserende menneske eller dyr den kan gripe fast i med forbeina sine.

Det er først og fremst temperaturen som påvirker hvor aktiv flåtten er. Dersom temperaturen kryper noen grader på plussiden, kan skogflåtten være aktiv så lenge det ikke ligger snø på bakken.

Flått er aktive når temperaturen er over 4-5 grader. Det betyr naturlig nok at perioden mai-september er «høysesong» for flåttbitt. I praksis kan du støte på flått også ellers i året, så sant det ikke er snø på bakken og temperaturen er over 4-5 grader.

Hund og katt får ofte på seg en del flått fra gress, kratt, lyng og busker. En flått som ennå ikke har bitt seg fast, kan lett flytte seg fra en hund eller katt og over til sengetøy, møbler og så videre, og derfra over til et menneske.

Etter et flåttbitt er det 4 ukers karantene før man kan gi blod. Dersom det er påvist eller er mistanke om borreliose, er det 6 måneders karantene før man kan gi blod (etter adekvat behandling). Dette gjelder også dersom man har blitt smittet med TBE. Borreliabakterien kan i teorien overleve i donorblodet, hvis blodgiveren har en aktiv borreliainfeksjon. Personer som behandles for borreliose, bør derfor vente i 6 mnd. Dette er en sikkerhetsmargin som for øvrig er gjeldende for mange andre infeksjoner.

Folkehelseinstituttet sier at det er funnet TBE i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infisert fått. På Vestlandet er det funnet med TBE-virus og TBE-antistoffer i blod fra hjortedyr og storfe.

Den generelle anbefalingen er å behandle kun hvis du får symptomer. Oppsøk derfor legen din dersom du får et rødt utslett, feber eller andre symptomer etter flåttbitt.

Jo lenger en flått sitter på huden, jo større er faren for at du smittes med borreliabakterien. Men vær klar over at TBE-virus kan smitte straks du er blitt bitt. Flåtten bør derfor fjernes med én gang du oppdager den.