Forskning og vitenskap

Vi mennesker bruker naturen daglig på ulikt vis, noen mer aktivt enn andre. Det er mange som ikke tenker på at vi er utsatt for insekter og insektbitt i det vi går ut ytterdøren.

Klimaendringer har gjort insektsesongen lengre og mer intens. Nye insektarter vokser frem, mens de vi allerede har i vår fauna sprer seg raskere. Flere sykdommer smitter ved insektbitt, og menneskene blir mer utsatt for smitte. Flåtten har hatt en enorm spredning de siste årene og den er også blitt urbanisert. Flått finner man ikke bare i skogen og langs kystlinjen, men også i byparker og på lekeplasser.

Vi er mer reiselystne enn noen gang, og mange av oss oppsøker naturopplevelser på reise. Derfor er det viktig at man tar noen viktige forholdsregler for å beskytte seg mot blodsugere.

Nordmenn liker feriedestinasjoner som Spania, Italia, Frankrike, Portugal og Tyrkia. Der finner man blant annet den omtalte sandfluen. Det er noe vi kanskje ikke tenker over når vi nyter strandlivet, men om vi ikke tar de nødvendige forholdsreglene, så kan ferien fort få en kjedelig avslutning.

WHO (Verdens Helseorganisasjon) anslår at vektorbårne sykdommer utgjør anslagsvis 17 % av den globale belastningen av smittsomme sykdommer og krever mer enn 700 000 menneskeliv hvert år.

VEIEN TIL EN GLOBAL RESPONS

I mai 2016 formidlet WHOs generaldirektør Dr. Margaret Chan alvorlige bekymringer til den sekstende verdenshelseforsamlingen om den dårlige tilstanden til global vektorkontroll, og oppfordret til en integrert tilnærming for å hindre den økende trusselen om sykdommer spredt av vektorer.

I juni 2016 lanserte WHO en offensiv innsats for å utvikle en global plan for å øke vektorkontrollkapasiteten over hele verden.

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet er å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. De er spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og miljømodellering. Prosjektet består av totalt 11 personer fra hele Skandinavia, og ledes av blant annet Sørlandet sykehus HF. Du finner mer informasjon på flåttsenteret.no og scandtick.com.

En undersøkelse fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) viser at mennesker frykter flåtten mest blant alle dyr i norsk natur. 71 % føler en viss eller en stor frykt for flått. De mest irriterende insektene som kommer på en god andreplass er mygg og knott.

La oss derfor ha litt mer fokus på flått og flåttbårne sykdommer. Flåtten er et edderkoppdyr som finnes i flere varianter over hele verden. Skogflåtten er den vanligste. Skogflåtten blir regnet som den verste smittebæreren blant blodsugerne i de nordligste delene av Europa. Den vanligste flåttbårne sykdommen hos mennesker er Lyme Borreliose, som skyldes en bakterie og TBE-viruset som skyldes et virus.

Pfizer er verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Pfizer var et av de første selskapene som produserte penicillin, og bidro dermed til et av de viktigste medisinske fremskrittene i moderne tid. Pfizer har også utviklet vaksiner som forebygger sykdom som tidligere har kostet mange barn og voksne livet. Pfizer tilbyr blant annet TBE-vaksine.

Det er viktig å være klar over at TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler og kan overføres kort tid etter man er bitt. Bor du eller tilbringer du tid i flåttutsatte områder, anbefaler folkehelseinstituttet at både voksne og barn tar vaksine. Dette kan du lese mer om på pfizer.no og fhi.no (Folkehelseinstituttet).

HVORDAN FOREBYGGE FLÅTTBITT

  • Bruk sti og vei, unngå høyt gress, lyng og busker/kratt.
  • Bruk klær med AntiBug Textile®-teknologi.
  • Bruk gjerne lange bukser når du er ute i naturen, og pass på at du er godt tildekket ved anklene. Ta gjerne sokkene over buksene.
  • Etter ferdsel i flått-områder bør man sjekke klær, hud og hår nøye. Det er viktig å sjekke hele kroppen. Særlig områder som ikke er så synlige (som hodebunn hos barn). Husk at skogflåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se.
  • Flått kan krype rundt på klær og hud i noen timer før de biter seg fast. Det er lurt å skifte klær etter ferdsel i flått-områder.

I hagen kan du kontrollere flåttbestanden ved å holde gress og annen vegetasjon kort. Flått tåler ikke tørke. Har du hund eller katt, bør de undersøkes daglig for flått. Veterinæren kan skrive ut resept på flåttmiddel.

TA FORHOLDSREGLER OG BRUK NATUREN

Vi skal ikke la oss skremme av edderkoppdyr og insekter, men vi kan ta visse forholdsregler for å unngå bitt og sykdommer.

Vi er godt vant til å beskytte oss med ulike insektsspray og roll-on. Permetrin er et kjent insektdrepende middel i ulike varianter, kanskje mest kjent i insektsspray, i kremer for å bli kvitt skabb og hodelus, og i jordbruk for å beskytte matavlinger.

Det eneste insektmiddelet som i dag brukes til fabrikkbehandling av klær, er permetrin. Permetrin er registrert av EPA (United States Environmental Protection Agency) som et insektmiddel for bruk i forskjellige applikasjoner. Når det brukes til å forbehandle klær, er det et insektmiddel. Mengden permetrin brukt i fabrikkbehandlede klær er særdeles lav og det er satt en bransjestandard.

Consumer Reports gjennomførte i 2014 en studie, der ansatte i Nord-Carolina skog-, park- og dyrelivsbyrå sporet antall flåttbitt når de brukte vanlige klær og når de brukte klær profesjonelt behandlet med Permetrin. I løpet av flåttsesongen 2011 (midten av mars til september) rapporterte arbeidere som hadde behandlet klær færre flåttbitt — 0,24 bitt for hver 100 times arbeid – enn de som brukte ubehandlet klær, som i gjennomsnitt var 1,37 bitt i løpet av samme tid. En reduksjon i flåttbitt på hele 83 %.

Kvinner som er gravide eller ammende

“Basert på vår gjennomgang av vitenskapelige studier, er det ingen bevis for reproduktiv eller utviklingseffekt på mor eller barn etter eksponering for permetrin.”

– EPA (United States Environmental Protection Agency)

HVORDAN FUNGERER PERMETRIN?

Permetrin kan påvirke insekter og edderkoppdyr hvis de spiser det eller berører det. Permetrin påvirker nervesystemet hos insekter, forårsaker muskelspasmer, lammelse og død. Permetrin er svært effektivt mot insekter og edderkoppdyr som flått, mygg, knott, klegg, fluer m.m. Permetrin er over 2250 ganger mer giftig for flått enn mennesker. Permetrin er mer giftig for insekter enn for mennesker og hunder. Dette er fordi insekter ikke kan bryte det ned så raskt som mennesker og hunder. Katter er følsomme for permetrin.

En polsk forskningsrapport viser at bruk av permetrin-behandlede klær reduserte faren for bitt av flått med 95,5 %.

HVA SKJER MED PERMETRIN I MILJØET?

Hvis permetrin kommer i jorda, blir det brutt ned av mikroorganismer. Sollys kan også bryte ned permetrin på jordoverflaten og på overflaten av vann.

BRUK NATUREN, MEN TA DINE FORHOLDSREGLER OG BESKYTT DEG MED FJELLULLA OG ANTIBUG TEXTILE®-TEKNOLOGI.

Kartet viser den nåværende kjent distribusjon av Ixodes ricinus (skogflått) i Europa på regionalt nivå.
Kartet er oppdatert 28 August 2019.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00